Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Innafor/Utafor - Israel og antisemittisme
Undervisningsøkt

Innafor/Utafor - Israel og antisemittisme

Om økten

I dette undervisningsopplegget skal elevene utforske grensene for akseptable og uakseptable ytringer. Følgende problemstillinger og perspektiver er i fokus:

 • Ytringsfrihet
  • Hva innebærer ytringsfrihet?
  • Hva er en ytring?
 • Ytringsansvar
  • Koble ytringsfrihet sammen med ytringsansvar.
  • Hva jeg sier/gjør (verbalt og ikke verbalt) kan ha konsekvenser.
  • Øve seg på å ytre seg og å argumentere for sine synspunkter.
  • Sette rammer – ikke lete etter en «fasit», øve på å lytte, øve på å si meningene sine.
  • Reflektere over forskjellen på dialog og debatt.

Forberedelse

 • La elevene lese gjennom tekst om antisemittisme før økta begynner.
 • Elevene kan deles inn i grupper (ca. 4 elever per gruppe).
 • Gjør elevene oppmerksom på at flere av utsagene kan oppleves ubehagelige.
FilDokument

Tekst om antisemittisme til undervisningsopplegg

Gjennomføring

 • 1

  Elevene får utdelt et A3 ark per gruppe.

  FilDokument

  Utsagn innafor-utafor Israel og antisemittisme

 • 2

  Presentere ulike utsagn

  Nå skal du presentere ulike utsagn, og elevene skal sammen se om de kan bli enige om hvor disse utsagnene hører hjemme, på arket som går fra «Innafor» å si, til «Ikke innafor» å si.

  Hvert utsagn har ulike farger. Om elevene ikke blir enige, så kan de få to utsagn eller de kan plassere lappen ved siden av linja.

 • 3

  Denne delen av økta kan gjennomføres på to ulike måter – mer lærerstyrt/mindre lærerstyrt

  Mer lærerstyrt:

  Læreren presenterer ett utsagn, elevene snakker sammen i gruppa. Læreren går rundt og lytter/bidrar i de ulike gruppene mens de snakker sammen. Når læreren opplever at elevene er klare til å gå videre, så gjennomgår vi i plenum – elevene forteller hvor gruppa plasserte det gitte utsagnet, og hva samtalen gikk på, som gjorde at de plasserte utsagnet der de plasserte det. Vi hører på de ulike gruppene, før vi går videre til neste utsagn.

  Mindre lærerstyrt:

  Læreren presenterer ett utsagn, elevene snakker sammen i gruppa. Læreren går rundt og lytter/bidrar i de ulike gruppene mens de snakker sammen. Når læreren opplever av elevene er klare, så går vi videre til neste utsagn.

Forslag til oppsummeringsspørsmål

 • Hvordan kom vi frem til de ulike plasseringene?
 • Hva begrunner vi plasseringene med?
 • Var det noen som var vanskeligere enn andre å plassere?
 • Har vi møtt argumenter som gjorde at vi endret oppfatning?
 • Hvorfor blir vi enige om ulike plasseringer i hver gruppe?
 • Blir vi påvirket av andres sterke meninger når vi plasserer utsagnene? På hvilken måte?

Videre arbeid

Forslag til videre arbeid