Hopp til hovedinnhold
OahpahusresurssatOahpahusdagus
Ákkastallan: Danne go-cealkagat
Doaibma

Ákkastallan: Danne go-cealkagat

Doaimma birra

Mihttu

 • Hárjehallat gálggaid dovdat ja sátnádit relevánta, áššálaš ja logalaš ákkaid.

Dát hárjehus addá ohppiide hárjehusa demokráhtalaš digaštallamis. Oahppit besset hárjehallat earuhit čuoččuhusa ákkas ja gávdnat relevánta ákkaid mat dorjot čuoččuhusa. Hárjehus heive gaskaceahki ohppiide nu go lea, ja heiveheamit smávvaceahkkái leat čilgejuvvon teavsttas

Ráhkkaneapmi

Čađaheapmi

Álgu

Álggat bargobotta ságastallamiin ákkastallama birra:
Ákkastallamis geahččala jáhkihit ja lea oaivila ákkastallan dahje vuoiggalažžan dahkan. Hárjehallat gálggaid ákkastallat ja earuhit čuoččuhusa ákkas lea deaŧalaš hárjehallan dihte moaittalaš jurddašeami. Leat olu sánit ja fágadoahpagat čadnon ákkastallamii. Áibbas guovddážis lea konjunkšuvdna «danne go», mii mearkkaša «dan sivas go». Danne go-cealkagat dahket oktilis ákkastallama čielggasin.

Smávvaceahki ohppiide sáhttá álkidit dán ságastallama, geavat oahpes ovdamearkkaid mat čájehit movt buorre ákkastallan vuođusta dahje nanne čuoččuhusa, ovdamearkka dihte «Mii háliidit olgodiimmu, mii eat gille čohkkát šat dás!» ja «Min mielas galggat addit midjiide olgodiimmu, danne go mii leat bargan bures diimmus ja dat lea deaŧalaš mánáide oažžut buhtis áimmu».

Váldooassi

 • 1

  Gárvvistit go-cealkagiid bargoárkkas

  Bargoárkkas vulobealde leat olu ovdamearkkat álggahuvvon danne go-cealkagiidda. Ohppiid bargu lea gárvvistit daid cealkagiid. Sii galget gávdnat ákkaid čuoččuhusaide vaikko eai leatge ovtta oaivilis ieža. Sii sáhttet áinnas gávdnat eanet ákkaid, nu olu go vejolaš, juohke čuoččuhussii.

  Go oahppit galget hárjehallat ákkastallama sáhttá leat ovdamunni viežžat fáttáid surggiin mat leat oahppasat sidjiide. Lasit áinnas čuoččuhusaid mat dál leat áigeguovdilat ohppiidjovkui, lonut čuoččuhusaid nu ahte heivejit du ohppiid ahkái ja reflekšuvdnadássái dahje divtte ohppiid iežaset buktit ovdamearkkaid eará čuoččuhusaide.

 • 2

  Buohtastahttit bárralaga ja digaštallat váikkuhanfámu dievasjoavkkus

  Maŋŋil go oahppit leat deavdán skovi individuálalaččat, sáhttet sii buohtastahttit bárralaga. Dasto sáhttá luohkká digaštallat muhtun ákkaid dievasjoavkkus. Oahppit sáhttet maiddái čállit ja juogadit danne go-cealkagiid earáiguin digitála hámis. Váldde ovdan ovdamearkkaid, digaštallet váikkuhanfámu dain iešguhtege ákkain maid oahppit leat hábmen.

 • 3

  Čállit oanehis ákkastalli teavstta

  Jus háliida viiddidit hárjehusa, sáhttet oahppit oažžut bargobihttán válljet ovtta čuoččuhusa ja čállit oanehis ákkastalli teavstta. Dalle sáhttet oažžut vel eambbo hárjáneami viidudit ákkaideaset, vejolaččat maiddái gálduid gávdnamiinge.

Loahpalaš guorahallan 

Guorahala ovttas ohppiiguin mat leat buorit ja doallevaš ákkat, ja mat leat heajos ákkaid dovdomearkkat. Mat leat buori ákka eavttut? Maid mearkkaša ahte ágga lea relevánta, áššálaš dahje logalaš?