Hopp til hovedinnhold
Academic articles and publicationsMasteroppgave
Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren
Master's Thesis

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren