Hopp til hovedinnhold

Masterčálus

Masterčálus

"Hvis man ikke tar det opp i skolen, så er det jo ikke så mange andre fellesarenaer å gjøre det på."

Audun Kjærmann
2022
Masterčálus

Hva slags fremstilling av det norske demokratiet kommer til uttrykk i "Demokratilæring på Utøya", og hvilke forbindelser har denne fremstillingen til toneangivende aktørers bidrag i kjølvannet av terroren i 2011?

Pia Amundsen
2020
Masterčálus

Undervisning om 22. juli-terroren i samfunnsfag

Iselin Sterner Bjørkli
2023
Masterčálus

Utfordringer og strategier i undervisning om rasisme i samfunnskunnskap

Ingrid Bjøntegaard
2022
Masterčálus

Seksualitet og kjønn i klasserommet

Maria Adelina Bjorvand
2023
Masterčálus

Elevers opplevelse av hatefulle ytringer.

Erik Farnesen
2019
Masterčálus

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren

Ingvild Korpberget
2023
Masterčálus

Læreres mangfoldsforståelse og undervisning

Mina Trolldalen
2023
Masterčálus

22. juli som et potensielt kontroversielt, sensitivt og/eller sårbart tema

Liv Boberg Kristiansen
2023
Masterčálus

Radikalisering og ekstremisme i skolen. Samfunnsfagslæreres undervisning om og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Per René Olsen Bysveen
2022
Masterčálus

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer

Christine Lillethun Norheim
2019
Masterčálus

Seksualitetsundervisning og intimt medborgerskap

Ane Kristine Granli Kallset
2020
Masterčálus

Det mangfoldige klasserommet. En kvalitativ studie av elevers forståelser av og refleksjoner rundt mangfold og privilegier.

Ingvild Gjone Holter
2021
Masterčálus

22. juli-terroren i samfunnsfaglige lærebøker

Martine Rauken
2021
Masterčálus

Kjønn og seksualitet i samfunnskunnskap

Malin Szlagor
2023
Masterčálus

En demokratisk arv etter 22. juli. En kvalitativ studie av elevperspektiver på Demokratilæring på Utøya.

Catharina Askelund Remman
2021
Masterčálus

Hva kan vi lære av 22. juli? En kvalitativ studie av hvordan lærere og elever underviser om 22. juli-terroren i etterkant av Demokratilæring på Utøya.

Sebastian Kestilæ Berg
2021
Masterčálus

Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? En analyse av multimodale tekster fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022

Endre Leikvoll Vignes
2023
Masterčálus

«Nokon læringsmål drit eg i så lenge dei går ut som gagns menneske». Ei kvalitativ studie av seksualitetsundervisninga i samfunnsfaget på ungdomstrinnet.

Sibylla Erikstein
2020
Masterčálus

Forebygging av ekstremisme og terrorisme i samfunnsfag. En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere tolker og arbeider med læreplanens formulering om forebygging av ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme.

Tora Dalheim og Hannah Angvik Færden
2022
Masterčálus

Hvordan jobber fire lærere med rasisme i barneskolen? Lærerens refleksjoner og erfaringer

Peder Brende Jenssen
2022
Masterčálus

Forebygging av radikalisering og ekstremisme i skolen

Hans Reidar Nicolaisen
2022
Masterčálus

Streite lærebøker i en skeiv virkelighet

Sissel Granholt og Lise Klev
2022
Masterčálus

Meningsmangfold i klasserommet - en studie av samfunnsfaglæreres opplevelser med og refleksjoner rundt karikaturtegninger og ytringsrom i klasserommet

Åsfrid Skyttemyr
2022