Hopp til hovedinnhold

Masterčálus

Masterčálus

"Hvis man ikke tar det opp i skolen, så er det jo ikke så mange andre fellesarenaer å gjøre det på."

Audun Kjærmann
2022
Masterčálus

Hva slags fremstilling av det norske demokratiet kommer til uttrykk i "Demokratilæring på Utøya", og hvilke forbindelser har denne fremstillingen til toneangivende aktørers bidrag i kjølvannet av terroren i 2011?

Pia Amundsen
2020
Masterčálus

Undervisning om 22. juli-terroren i samfunnsfag

Iselin Sterner Bjørkli
2023
Masterčálus

Utfordringer og strategier i undervisning om rasisme i samfunnskunnskap

Ingrid Bjøntegaard
2022
Masterčálus

Seksualitet og kjønn i klasserommet

Maria Adelina Bjorvand
2023
Masterčálus

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren

Ingvild Korpberget
2023
Masterčálus

Læreres mangfoldsforståelse og undervisning

Mina Trolldalen
2023
Masterčálus

22. juli som et potensielt kontroversielt, sensitivt og/eller sårbart tema

Liv Boberg Kristiansen
2023
Masterčálus

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer

Christine Lillethun Norheim
2019
Masterčálus

Kjønn og seksualitet i samfunnskunnskap

Malin Szlagor
2023
Masterčálus

En demokratisk arv etter 22. juli. En kvalitativ studie av elevperspektiver på Demokratilæring på Utøya.

Catharina Askelund Remman
2021
Masterčálus

Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? En analyse av multimodale tekster fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022

Endre Leikvoll Vignes
2023
Masterčálus

«Nokon læringsmål drit eg i så lenge dei går ut som gagns menneske». Ei kvalitativ studie av seksualitetsundervisninga i samfunnsfaget på ungdomstrinnet.

Sibylla Erikstein
2020
Masterčálus

Hvordan jobber fire lærere med rasisme i barneskolen? Lærerens refleksjoner og erfaringer

Peder Brende Jenssen
2022
Masterčálus

Streite lærebøker i en skeiv virkelighet

Sissel Granholt og Lise Klev
2022
Masterčálus

Meningsmangfold i klasserommet - en studie av samfunnsfaglæreres opplevelser med og refleksjoner rundt karikaturtegninger og ytringsrom i klasserommet

Åsfrid Skyttemyr
2022
Masterčálus

10. august-terrorens plass i undervisningen. En kvalitativ studie om lærere i Oslo og Bærum sine forståelser av 10. august-terroren og dens potensiale for elevers demokratiske medborgerskap.

Jonas Dalbakken
2022
Masterčálus

Trygge lærere skaper trygg undervisning : læreres forståelse og erfaringer av undervisning i temaene seksualitet, kjønn og identitet i skolen

Marie Bjørmyr
2023