Hopp til hovedinnhold

Dutkan ja ovddideapmi


Om Dembras forskningsarbeid

I 2018 fikk HL-senteret i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner.

Prosjektet knytter sammen ulike lærerutdanningsinstitusjoner i et nettverk for fagutvikling knyttet til skolens arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra LU bidrar dessuten med nettverk, ressurser og faglig tenkning inn mot Dembra skole.


Forskningsprosjekter

Bohtosat váilot

Masteropppgaver