Hopp til hovedinnhold
Buojkuldahka

Ekstremissma

Ekstremissma boahtá latijna bágos extremus, majt máhttá jårggålit “dat rabdamus” jali “dat værámus”. Ekstremissma máhttá danen dádjaduvvat liehket vuosstebiellen dasi mij la mutták, dasi mij la gassko ja muttulasj. Dalloj hæhttu ekstremissma dádjadus liehket relatijvalasj: ekstriebma l dat mij agev la guhkken dassta mij la gassko jali mutták. Álu aneduvvá ekstremissma tjavgas merkadussan. Li guokta dåbddomærkka majt dábálattjat ekstremissmaj tjadnap: jut adná dåssju ietjas vuojnojt duohtan ja dågålattjan, ja doarjju dierredimev politihkalasj ulmijt ållidittjat (vahágahtte ekstremissma).