Hopp til hovedinnhold
TeemahDaajroe jïh laejhtehks ussjedimmie
Pedagogeles raerieh jïh dïrregh

Pedagogeles raerieh jïh dïrregh daajroe jïh laejhtehks ussjedimmie

Pedagogeles raerieh jïh dïrregh

Daajroe jïh laejhtehks ussjedimmie