Hopp til hovedinnhold
Buojkuldahka

Nullatoleránsa

Nullatoleránsa vuoset dasi gå dalága ja tjielggasit háldat juohkkalágásj mieddemijt, ja åbbålattjat vuostelt dakkárijt ma ælla dågålattja. Skåvlån adni buojkuldagáv gietjedittjat mieddema e dåhkkiduvá. Dat merkaj mieddema tjielggasit giehtadaláduvvi, valla aj vælggogisvuodav systematihkalattjat barggat mieddemij hieredimijn. Dá galggi liehket lájddijiddjen skåvlå ulmijda, plánajda ja dåjmajda.