Hopp til hovedinnhold

Dutkam ja åvddånahttem

Siste

Siste masteroppgaver


Om Dembras forskningsarbeid

I 2018 fikk HL-senteret i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner.

Prosjektet knytter sammen ulike lærerutdanningsinstitusjoner i et nettverk for fagutvikling knyttet til skolens arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra LU bidrar dessuten med nettverk, ressurser og faglig tenkning inn mot Dembra skole.


Her står det en tekst om Dembras forsknignsarbeid lorem ipsum dolor sit amet. Kjernen i Dembra er å forebygge utenforskap og udemokratiske holdninger i hele utdanningssysstemet, gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.


Forskningsprosjekter

Ællim båhtusa

Masteropppgaver