Hopp til hovedinnhold

Duekiebïevnesh

Demokratije, meatanårrojevoete jïh faamoedehteme