Hopp til hovedinnhold
Fáttát
Álgoálbmogat ja nationála unnitloguálbmogat
Fáddá

Álgoálbmogat ja nationála unnitloguálbmogat

Sápmelaččat ja nationála unnitloguálbmogat leat vásihan ja ain vásihit ovdagáttuid ja vealaheami Norggas. Movt oahpahit sin birra ja dáiguin joavkkuiguin nu ahte dat ovddida ovttaárvosašvuođa ja máŋggabealatvuođaipmárdusa?

Sápmelaččain lea álgoálbmotstáhtus Norggas. Álgoálbmotdoaba muitala ahte lea álbmot mas lea gullevašvuohta geográfalaš guvlui ovdalačča rájes go riika oaččui nationálastáhta stáhtusa. Nationála unnitloguálbmogat leat olmmoščearddat main guhkit áigge lea leamaš gullevašvuohta riikii. Norggas leat vihtta dákkár čeardda: kvenat/ norggasuopmelaččat, juvddálaččat, vuovdesuopmelaččat, rom-álbmot ja romániálbmot/ táhterat.

Sápmelaččat, kvenat/ norggasuopmelaččat leat šaddan gillát iešguđetlágan dáruiduhttinpolitihka. Skuvla lei dehálaš reaidu dán politihkas, earret eará bággehalle mánát ja nuorat geavahit dárogiela ovdalii iežaset eatnigiela.

Juvddálaččat Norggas vásihit iešguđetlágan antisemittisttalaš ovdagáttuid, ja sátni “juvddálaš” geavahuvvo ain cielossátnin muhtin skuvllain. Romániálbmot/ táhterat ja rom-álbmot leat dat guđet vásihit eanemus ovdagáttuid Norggas, seammás go leat hui oallugat geat dihtet unnán sin birra.

Dán fáttá vuolde gávnnat sihke dieđuid dáid joavkkuid birra, konkrehta cavgilemiid ja oahpahusdahkosiid oahpahusa várás sápmelaččaid ja nationála unnitloguálbmogiid birra.

Duogášdieđut

Geahča buot
Fágateaksta
16min

Dáruiduhttinpolitihkka ja sámiid vuostálastin

Fágateaksta
6min

Sámit – Norgga eamiálbmot

Pedagogalaš rávvagat ja reaiddut oahpahussii

Geahča buot
Cavgileamit ja bagadus

Vihtta cavgileami movt sáhttá hábmet oahpahusa álgoálbmogiid ja nationála unnitloguálbmogiid birra

Cavgileamit ja bagadus

Oahpahit nationála unnitloguálbmogiiguin ja sin birra

Cavgileamit ja bagadus

Oahpahus sápmelaččain ja sápmelaččaid birra

Oahpahusdagus fáttá birra

Geahča buot
Oahpahusoassi
40 - 60 min

Doababargobihttá: Álgoálbmogat ja našuvnnalaš unnitlogut

Oahpahusoassi
60 - 90 min

Eamiálbmogat ja unnitlogut norgga historjjás

Oahpahusoassi
30 - 90 min

Eamiálbmogat ja nationála unnitlogut oahppogirjjiin