Hopp til hovedinnhold
Arrangementer
Lærerkurs: Klasseromssamtalen etter 7. oktober

Tidspunkt

Sted

HL-senteret, Huk Aveny 56

Lærerkurs: Klasseromssamtalen etter 7. oktober

Post-itlapper med stikkord om kurset. Post-itlapper med stikkord om kurset.

Hamas` angrep på Israel og Israels påfølgende angrep på Gaza har vakt engasjement – også blant skoleelever. I en polarisert og opphetet debatt om krigen er det en fare for at nyanser og kompleksitet forsvinner, og at fordommer og fiendebilder sprer seg. Hvordan kan du som lærer bidra til å motvirke at samtalen om krigen skaper og forsterker gruppetenkning og fiendebilder?

Kurset, som er gratis, er for lærere som jobber i skolen.

I den offentlige debatten har folkemordsbegrepet og referanser til Holocaust kommet til å spille en sentral rolle. Dette skaper behov for begrepsavklaringer. I dette lærerkurset ser vi nærmere på disse begrepenes betydning i debatten om krigen. Vi tar også opp hvordan debatten kan føre til økt antisemittisme og muslimfiendtlighet.

Kurset arrangeres av HL-senteret. Det vil være fysisk, med mulighet for å delta digitalt.

Velkommen!

Påmelding

Kurset, som er gratis, er for lærere som jobber i skolen.

Meld deg på her.

Program

Seminaret foregår i Storsalen på Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter, Huk Aveny 56.

Det kan forekomme endringer i programmet.

 • 09:15 Kaffe og frukt i Storsalen
 • 09:30 Velkommen - ved Jan Heiret, direktør for HL-senteret
 • 09:45 -10:45 Hva er folkemord? Og hvordan brukes begrepet folkemord om Gaza? Ved Ellen E. Stensrud, forsker ved HL-senteret
 • 10:45-11:00 - Pause med kaffe og frukt
 • 11:00 - 12:00 - Antisemittisme og muslimfiendtlighet etter 7. oktober - ved Vibeke Moe og C. Alexa Døving, forskere ved HL-senteret
 • 12:00-12:45 - Lunsj i Kafeen
 • 12:45-13:45 Holocaust som historisk referanse i samtalen om Israel og Palestina - Ved Benjamin Geissert, leder for undervisningsavdelingen Hl-senteret
 • 13:45-14:00 Pause med kaffe og kanelboller i Storsalen
 • 14:00-15:00 Hvordan håndtere kontroversielle temaer i klasserommet? Erfaringsdeling og gruppediskusjon - ledes av undervisningsavdelingen og Dembra
 • 15:00-15:30 Oppsummering

Foredragsholdere og bidragsytere:

 • Cora Alexa Døving:

Cora Alexa Døvings forskning handler om storsamfunnets holdninger til ulike minoriteter, konsekvenser av slike holdninger og erfaringer i levd liv som minoritet. Studier av rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og konspirasjonsforestillinger står sentralt. Hun har nylig ledet et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd: Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway. Døving er faglig ansvarlig for utstillingen U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge.

 • Benjamin Geissert

Benjamin Geissert har jobbet som formidler ved HL-senteret siden 2015. Siden 2018 har han vært undervisningsleder. Han er også medlem i den norske delegasjonen til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og sitter i organisasjonens arbeidsgruppe som jobber med Holocaust Education.

 • Vibeke Moe

Vibeke Moes forskning er særlig konsentrert rundt antisemittisme, jødiske erfaringer og muslimfiendtlighet i samtiden. Moe har doktorgrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Oslo med en avhandling om muslimsk-jødiske relasjoner i Norge. I perioden 2020-2022 ledet hun arbeidet med HL-senterets kartlegging av holdninger til jøder og muslimer i Norge. Prosjektet var den tredje i rekken, de to første undersøkelsene ble gjennomført i 2010-2012 og 2015-2017.

 • Ellen Emilie Stensrud

Ellen Emilie Stensruds forskning er rettet inn mot ulike aspekter ved forebygging av folkemord og massive menneskerettighetsbrudd. Hun leder prosjektet “Mass Atrocity Resistance” , et komparativt prosjekt som studerer lokale aktørers motstand mot massevold. Hun er også del av et prosjekt finansiert av NOS-HS om småstaters rolle i forebygging av folkemord og massevold, særlig gjennom FNs sikkerhetsråd. Hun har koordinert et prosjekt om Myanmar og manglende forebygging, publisert i tidsskriftet Global Responsibility to Protect.

I samarbeid med:

 • Dembra ved HL-senteret