Hopp til hovedinnhold

Rapporter og publikasjoner

Publikasjon
Temanummer

Å lytte til - og å engasjere seg i fortellinger

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Sosiale gruppedynamikker som drivkrefter i mobbing: Mot et bredere fortolkningsrepertoar

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Innledning (Dembra publikasjon nr. 2)

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Dembra-publikasjon nr. 2

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Teoretisk og faglig forankring av Dembra

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Arbeid med mangfold, identitet og medborgerskap i engelskfaget gjennom kritisk literacy-praksis

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Vi, oss og de andre i klasserommet: Å tilrettelegge for dialogbasert refleksjon om norskhet med ungdom

Publikasjon
Rapport

Nordic Dembra (2019)

Publikasjon
Temanummer

Temanummer: Ytringsfrihet og ytringsrom i skolen

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Innledning: Fagdidaktiske innganger til forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering (Dembra publikasjon nr. 4)

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Rom for dialog - demokratisk danning gjennom filosofiske samtaler i klasserommet

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Dembra-publikasjon nr. 4

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Hvordan kan estetiske læringsprosesser skape et inkluderende læringsmiljø?

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Kritisk matematikkundervisning - en vei til demokratisk deltakelse

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Kroppsøving som danningsfag: tilrettelegging for likeverd og meningsbrytning

Publikasjon
Hefte

Estetiske læringsprosesser mot fordommer og utenforskap

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Skolen som fordoms- og forebyggingsarena?

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Empatisk nyfikenhet - att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet

Publikasjon
Dembra-publikasjon

«Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Dembra-publikasjon nr. 3

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Uenighetsfellesskap - en inkluderende innfallsvinkel til medborgerskap

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Dembra-publikasjon nr. 1

Publikasjon
Dembra-publikasjon

Undervisning om rasisme og fordommer i lærerutdanningen. Erfaringer med virtual reality som didaktisk verktøy

Publikasjon
Dembra-publikasjon

«Jævla homo!» Om gruppebaserte skjellsord