Hopp til hovedinnhold
Publikasjon

Dembra-publikasjon nr. 4

Denne utgaven retter søkelyset mot hvordan undervisning i ulike fag inngår i skolens og lærerutdanningens arbeid med forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering. Bidragene i publikasjonen viser hvordan undervisning i matematikk, kroppsøving og engelsk, og bruk av estetiske læringsprosesser i ulike fag, kan bidra til demokratisk danning. Tekstene eksemplifiserer hvordan arbeidet med de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling kan organiseres i disse fagene.

Innledning

Denne utgaven retter søkelyset mot hvordan undervisning i ulike fag inngår i skolens og lærerutdanningens arbeid med forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering. Bidragene i publikasjonen viser hvordan undervisning i matematikk, kroppsøving og engelsk, og bruk av estetiske læringsprosesser i ulike fag, kan bidra til demokratisk danning. Tekstene eksemplifiserer hvordan arbeidet med de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling kan organiseres i disse fagene.

Innhold i publikasjonen