Hopp til hovedinnhold

Sentrene bak Dembra

Dembra ble utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS) i 2012.

Ulike freds- og menneskerettssentre bidrar med gjennomføring av Dembra i sine regioner: HL-senteret leder satsingen og er ansvarlig for gjennomføring av Dembra på østlandet. Raftostiftelsen er ansvarlige for Vest-Norge, Falstadsenteret for Trøndelag, ARKIVET Freds- og menneskerettighetssenter for Sørlandet, Nansen Fredssenter for innlandet og Narviksenteret for Nord-Norge.

 • HL-senteret

  HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. Senteret, som ligger på Bygdøy utenfor Oslo sentrum, arbeider forskningsbasert med blant annet temaene antisemittisme og rasisme, overfor både elever, studenter og lærere. Utvikling av undervisningsmateriell og kursing av lærere står sentralt. Senteret tar hvert år imot mer enn 8000 elever på ulike besøksopplegg.

 • Nansen Fredssenter

  Nansen Fredssenter er et kunnskapssenter og en møteplass for dialog og fredelig konflikthåndtering. Senteret driver freds- og dialogarbeid både i Norge og internasjonalt, og har erfaring fra blant annet Vest-Balkan, Afghanistan, Irak og Polen. I Norge veileder Nansen Fredssenter skoler og kommuner i håndtering av konflikter, samt underviser og legger til rette for dialog. Senteret fremmer fred, menneskerettigheter, dialog og forsoning gjennom opplæring, dokumentasjon og formidling av erfaringsbasert kunnskap. Tilholdsstedet er Nansenskolen på Lillehammer.

 • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

  ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand driver ulike aktiviteter med utgangspunkt i byggets historie som hovedkvarter for det tyske sikkerhetspolitiet på Sørlandet under andre verdenskrig. Det er et informasjonssenter for landsdelens okkupasjonshistorie og et senter for fremtidsrettet fredsarbeid. Skoleelever besøker utstillingen i Gestapokjelleren og får undervisning om hva vi kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.

 • Raftostiftelsen

  Raftostiftelsen er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter. Stiftelsens kjerneaktiviteter er årlig utdeling av Raftoprisen, oppfølgingsprosjekter knyttet til Raftoprismottakere og undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Raftoprisen tildeles personer og organisasjoner som står i frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati. Stiftelsen ble etablert i 1986 for å minnes professor Thorolf Raftos arbeid for menneskerettigheter.

 • Stiftelsen Narviksenteret

  Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende okkupasjonen, men senteret engasjerer oss også i spørsmål som ikke er direkte tilknyttet andre verdenskrig. Narviksenteret har et særlig fokus på regler i krig og menneskerettigheter.

 • Falstadsenteret

  Falstadsenteret er en tidligere fangeleir fra andre verdenskrig. Leiren fungerte som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. I dag er Falstadsenteret museum, minnested og ett av sju freds- og menneskerettighetssenter i Norge. Hvert år besøker omkring 7000 elever og studenter fra hele Trøndelag senteret for å lære om fangehistorie knyttet til andre verdenskrig, menneskerettigheter og demokrati.


Støttespillere og finansiering

 • Kunnskapsdepartmentet

 • Utdanningsdirektoratet

  Dembra er finansiert av og startet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.


Samarbeidspartnere

I 2017 fikk HL-senteret også i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner.

Det førte til opprettelsen av Dembra LU for lærerutdanningen, som knytter sammen ulike lærerutdanningsinstitusjoner i et nettverk for styrking av lærerstudentenes profesjonskompetanse relatert til forebygging av fordommer, diskriminering og gruppefiendtlighet i skolen.

Dette er noen av samarbeidspartnere vi samarbeider med, og institusjonene som har deltatt/deltar i FoU-satsinger.

Samarbeidspartnere

 • KKS - Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur

Deltakere i FoU-satsinger

 • Nordahl Grieg videregående skole

 • UiA - Universitetet i Agder

 • UiS - Universitetet i Stavanger

 • Mysen videregående skole

 • Høgskulen i Volda

 • HINN - Høyskolen i Innlandet

 • Vennesla videregående skole

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Kristelig Gymnasium

 • USN - Universitetet i Sørøst-Norge

 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • UiB - Universitetet i Bergen

 • OsloMet

 • UiO - Universitetet i Oslo

 • MF Vitenskapelige Høyskole

 • Kristiansand International School

 • HVL - Høgskulen på Vestlandet

 • NLA Høgskolen

 • UiT - Norges arktiske universitet


Kreditering av oversettere

Siden 2021 har dembra.no vært tilgjengelig på nordsamisk. I 2023 ble nettsiden oversatt til sørsamisk og lulesamisk på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bidragsytere til oversettelsene:

 • Sametinget / Sámediggi
 • Kintel AS
 • Elle Risten Eira
 • Marit Gaino
 • Káren Elle Gaup
 • Inger-Marie Oskal
 • Anne Kristine Utsi
Logoen til Dembra på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk. Logoen til Dembra på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk.
Logoen til Dembra på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk.

Fotokreditering