Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling

Gjennom Dembra kan lærerutdanningsinstitusjoner, skoler og andre partnere ta del i FoU-satsinger som skal utvikle metodikk og ressurser for arbeid mot fordommer, rasisme og diskriminering i skole og lærerutdanning.


Om Dembras FoU-satsinger

I 2018 fikk HL-senteret i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner.

Prosjektet knytter sammen ulike lærerutdanningsinstitusjoner i et nettverk for fagutvikling knyttet til skolens arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra LU bidrar dessuten med nettverk, ressurser og faglig tenkning inn mot Dembra skole.


FoU-satsinger


Publikasjoner


Masteropppgaver