Hopp til hovedinnhold

For lærerutdanningen

Dembra bidrar til å styrke profesjonskompetansen til studenter, lærere og ledere i lærerutdanningen knyttet til fordommer, utenforskap, gruppefiendtlighet og ekstremisme. For lærerutdanningen tilbyr Dembra både undervisningsressurser og didaktisk fagstoff, faglig nettverk for utveksling og mulighet for deltakelse i FoU-satsninger.


Dembras tilbud til lærerutdannere og -studenter

Profesjonskompetanse for arbeidet med fordommer og gruppefiendtlighet omfatter alt som kan ruste lærere og studenter til å fange opp, håndtere og forebygge disse utfordringene. Her inngår pedagogiske, profesjonsetiske og didaktiske perspektiver. Du finner fagtekster med utgangspunkt i alle disse perspektivene på disse nettsidene, sammen med undervisningsøkter og -forløp for aktualisering av dette overfor studenter.

Kjernen i Dembra er å forebygge utenforskap og udemokratiske holdninger i hele utdanningssystemet, gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Dembra finansieres av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og er derfor helt gratis å bruke.


Hva kan Dembra bidra med?

 • FoU-satsinger

  Dembra lyser hvert år ut midler til forskning og utvikling (FoU). Disse er tematiske og gjelder i hovedsak 2-årige prosjekter. Tidligere FoU-satsinger har blant annet handlet om estetiske læringsprosesser og konspirasjonsteorier. Utlysning av midlene vil distribueres i vårt faglige nettverk, på vår nettside og i sosiale medier.

 • Faglig nettverk

  Dembra binder sammen lærere, studenter, skoleledere, og andre gjennom felles interesse i Dembras temafelt; fra fordommer og utenforskap til gruppefiendtlighet, hat og ekstremisme. Gjennom fagnettverket vil du få informasjon om fagpublikasjoner, konferanser, webinarer, undervisningsopplegg og annet aktuelt fra hele Norge.

 • Undervisningsressurser

  Dembra undervisningsopplegg og -forløp, hvorav flere er resultatet av tidligere FoU-satsinger. Disse ligger åpent tilgjengelig her på nettsiden.

 • Fagartikler

  På nettsidene finner du en rekke fagartikler og tematekster som vil egne seg godt som pensumlitteratur. Fagstoffet dekker et vidt spekter av temaer, fra pedagogisk og didaktisk teori og metode, til demokrati, mangfold, rasisme, gruppefiendtlighet, ekstremisme og annet.

Støtte til forskning og utvikling

HL-senteret, som leder Dembra, fikk i 2017 i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner.

Dembra utlyser jevnlig nye FoU-satsninger som utdanningssinstitusjoner kan søke på. I tillegg til å dele ut midler, jobber Dembra med å veilede forskningsarbeidet og knytte sammen ulike lærerutdanningsinstitusjoner i prosjektene

Møteplass for masterstudenter

Dembra tilbyr faglige og sosiale møteplasser for masterstudenter som skriver innenfor vårt temafelt, samt veilederne deres.

Mer enn 20 masteroppgaver har blitt fullført av studenter som har benyttet seg av dette tilbudet.


Forskning og utvikling

Lærerutdanningens helhetlige satsning

Les om hvordan lærerutdanningsinstitusjoner kan bygge lærernes og studentenes profesjonskompetanse relatert til Dembras temaer gjennom et systematisk arbeid, der undervisning, kollegafelleskap og institusjonskultur inngår.

Trykk her for mer.