Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave

Masteroppgave

Når nynazismen trer inn i klasserommet

Marte Breivik
2019
Masteroppgave

"Hvis man ikke tar det opp i skolen, så er det jo ikke så mange andre fellesarenaer å gjøre det på."

Audun Kjærmann
2022
Masteroppgave

Hva slags fremstilling av det norske demokratiet kommer til uttrykk i "Demokratilæring på Utøya", og hvilke forbindelser har denne fremstillingen til toneangivende aktørers bidrag i kjølvannet av terroren i 2011?

Pia Amundsen
2020
Masteroppgave

Undervisning om 22. juli-terroren i samfunnsfag

Iselin Sterner Bjørkli
2023
Masteroppgave

Utfordringer og strategier i undervisning om rasisme i samfunnskunnskap

Ingrid Bjøntegaard
2022
Masteroppgave

Seksualitet og kjønn i klasserommet

Maria Adelina Bjorvand
2023
Masteroppgave

Elevers opplevelse av hatefulle ytringer.

Erik Farnesen
2019
Masteroppgave

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren

Ingvild Korpberget
2023
Masteroppgave

Læreres mangfoldsforståelse og undervisning

Mina Trolldalen
2023
Masteroppgave

22. juli som et potensielt kontroversielt, sensitivt og/eller sårbart tema

Liv Boberg Kristiansen
2023
Masteroppgave

Radikalisering og ekstremisme i skolen. Samfunnsfagslæreres undervisning om og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Per René Olsen Bysveen
2022
Masteroppgave

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer

Christine Lillethun Norheim
2019
Masteroppgave

Seksualitetsundervisning og intimt medborgerskap

Ane Kristine Granli Kallset
2020
Masteroppgave

Det mangfoldige klasserommet. En kvalitativ studie av elevers forståelser av og refleksjoner rundt mangfold og privilegier.

Ingvild Gjone Holter
2021
Masteroppgave

22. juli-terroren i samfunnsfaglige lærebøker

Martine Rauken
2021
Masteroppgave

Arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen

Sunniva Sneis Vidhammer
2020
Masteroppgave

Kjønn og seksualitet i samfunnskunnskap

Malin Szlagor
2023
Masteroppgave

Demokratisk medborgerskap etter 22. juli

Julian Aune
2019
Masteroppgave

22. juli i lærebøker

Fam Karine Heer Aas
2021
Masteroppgave

En demokratisk arv etter 22. juli. En kvalitativ studie av elevperspektiver på Demokratilæring på Utøya.

Catharina Askelund Remman
2021
Masteroppgave

Hva kan vi lære av 22. juli? En kvalitativ studie av hvordan lærere og elever underviser om 22. juli-terroren i etterkant av Demokratilæring på Utøya.

Sebastian Kestilæ Berg
2021
Masteroppgave

Mangfoldskompetanse i samfunnsfag

Binta Jammeh
2019
Masteroppgave

Skolens rolle i spenningen mellom demokratimandat og samfunnets sikkerhetsrisiko

Sigrid Sævik
2019
Masteroppgave

Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? En analyse av multimodale tekster fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022

Endre Leikvoll Vignes
2023