Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer
Masteroppgave

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer