Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Forebygging av ekstremisme og terrorisme i samfunnsfag. En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere tolker og arbeider med læreplanens formulering om forebygging av ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme.
Masteroppgave

Forebygging av ekstremisme og terrorisme i samfunnsfag. En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere tolker og arbeider med læreplanens formulering om forebygging av ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme.