Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren
Masteroppgave

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren