Hopp til hovedinnhold
Fagtekster og publikasjonerMasteroppgave
Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren
Masteroppgave

Fra terror til undervisning - En kvalitativ studie av utvalgte samfunnsfaglæreres tanker og refleksjoner rundt undervisning om 22. juli terroren