Hopp til hovedinnhold

Fagartikler

Tematekst

Kunnskap som undertrykker eller frigjør?

Tips og veiledning

Undervisning med og om samer

Fagtekst
9min

Fordommer og stereotypier

Peder Nustad
Tematekst

Hvithet og andre ytre trekk

Fagtekst
4min

Reflektere over egen identitet

Claudia Lenz
Tematekst

Diskriminering

Tematekst

Profesjonsfelleskap og skoleutvikling

Fagtekst
8min

Elementer i en inkluderende institusjonskultur i lærerutdanningen

Claudia Lenz
Fagtekst
14min

Demokratiforståelser og demokratilæring

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Fagtekst
6min

Rettslige rammer gjeldende samer og nasjonale minoriteter

Fagtekst
8min

Minoritetsidentitet og selvrepresentasjon

Tips og veiledning

Lærerens selvrefleksjon

Fagtekst
8min

Identitet, flerkulturalitet og interkulturell kompetanse

Claudia Lenz
Tips og veiledning

"Myteknuser-håndboka" - En metode for presentasjon av fordommer

Tematekst

Våre fem nasjonale minoriteter

Fagtekst
8min

Kunnskap og vitensformer (epistemisk rettferdighet)

Claudia Lenz
Tips og veiledning

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Fagtekst
9min

Radikalisering, ekstremisme og vold

Uzair Ahmed, Peder Nustad
Fagtekst
23min

Dialog

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
13min

Å skape endring i skolen

Ingun Steen Andersen , Peder Nustad
Fagtekst
5min

Universitets- og høgskolepedagogikk

Claudia Lenz
Tematekst

Fordommer på bakgrunn av seksualitet

Fagtekst
15min

Vi, de andre og andregjøring

Peder Nustad
Fagtekst
14min

Fagfornyelsen og Dembra

Ingun Steen Andersen , Claudia Lenz