Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterRapporter og publikasjoner
Å lytte til - og å engasjere seg i fortellinger
Publikasjon

Å lytte til - og å engasjere seg i fortellinger

I denne publikasjonen deler lærerutdannere fra Universitetet i Sørøst-Norge erfaringer og metoder for selvrefleksjon i møte med samiske perspektiver og urfolksperspektiver. Verktøyet er tenkt som støtte for lærerutdannere og lærerutdanningsinstitusjoner, men vil også være nyttig for andre som ønsker å nærme seg perspektivene som omtales.

Innledning

I denne publikasjonen deler lærerutdannere fra Universitetet i Sørøst-Norge erfaringer og metoder for selvrefleksjon i møte med samiske perspektiver og urfolksperspektiver. Verktøyet er tenkt som støtte for lærerutdannere og lærerutdanningsinstitusjoner, men vil også være nyttig for andre som ønsker å nærme seg perspektivene som omtales.

Innhold

Kapittel 1: Manglende kunnskapsgrunnlag om samiske forhold i lærerutdanningene

Kapittel 2: Bakgrunnsstoff om samiske perspektiver

Kapittel 3: Selvrefleksjon over samiske perspektiver og samiske temaer

Kapittel 4: Samiske stemmer: Læring, inkludering og samiske temaer i lærerutdanninger

Kapittel 5: Boksirkel

Kapittel 6: Reflektert undervisningspraksis

Kapittel 7: Undervisningsopplegg for studenter