Hopp til hovedinnhold
Forskning og utvikling
Innafor/utafor – styrking av elevenes ytringsansvar
Forskningsprosjekt

Innafor/utafor – styrking av elevenes ytringsansvar

Denne FoU-satsingen handler om å styrke elevenes navigering mellom grensene for akseptable og uakseptable ytringer. Gjennom utprøving og utvikling av undervisningsopplegg ønsker FoU-satsingen å gi lærerne verktøy til å støtte elevene i sine drøftinger og fremme bevissthet rundt hvilke ytringer som er "innafor" og "utafor".


Om prosjektet

Skolen skal styrke elevene i å håndtere uenighet, men samtidig unngå krenkende og fordomsfulle ytringer. Hvordan forhandler elevene egentlig grensene for hva som er akseptabelt? Disse problemstillingene ligger til grunn for dette forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) som gjennomføres våren 2024. FoU-satsingen blir ledet av Dembra på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Stiftelsen Arkivet.

Ungdomsstudien som inngikk iHL-senterets holdningsundersøkelse (2022)fant at de intervjuedeungdommene ønsker et rom for å drøfte grensene mellom det akseptable og uakseptable. Samtidig opplever elevene en viss grad av berøringsangst - ogsåblant sine lærere. Denne FoU-satsingen skal utvikle undervisningsressurser som lærere kan bruke for å støtteelevene i sine drøftinger og i prosesser med å sette grenser som skal gjelde i den sosiale samhandlingen.

FoU-en vil bygge videre på eksisterende undervisningsopplegg fra Stiftelsen Arkivet og HL-senteret, og modifisere disse for å skape versjoner som kan fungere i ulike klasserom. Fire skoler er i gang med åprøve ut to undervisningsopplegg med noe ulik tematisk vektlegging. I løpet av utprøvingen vil lærerne lage sine egne tilpassede versjoner. Målet er å skape undervisningsressurser med en lærerveiledning som bidrar til å styrke elevenes ytringsansvar og øker bevisstheten rundt viktigheten av refleksjon og ytringsansvar.

Etter FoU-satsingen vil undervisningsopplegget med lærerveiledning bli lagt ut på vår nettside. Dette vil være tilgjengelig for alle ansatte i skole og lærerutdanning slik at de kan dra nytte av arbeidet som er gjort.

FoU-satsingen startet opp våren 2024, avsluttes høsten 2024 og er tilknyttet HL-senterets pågående prosjekt om kontroversielle tema som skal resultere i kursing og nettbaserte ressurser.


Deltakere


Kontaktpersoner

Portrettbilde av Claudia Lenz. Portrettbilde av Claudia Lenz.

Claudia Lenz

Leder for Dembra LU Øst

Claudia er leder for Dembra for lærerutdanning, forsker ved HL-senteret og professor ved MF vitenskapelige høyskole.