Hopp til hovedinnhold
Fagtekster og publikasjonerRapporter og publikasjoner
Kroppsøving som danningsfag: tilrettelegging for likeverd og meningsbrytning
Publikasjon

Kroppsøving som danningsfag: tilrettelegging for likeverd og meningsbrytning

Kroppsøvingsundervisning i norsk skole synes å bestå av mye formidlingspreget undervisning og undervisning som ofte er rettet mot ferdighetsutvikling i idrettsaktiviteter. Som en motsetning til dette rettes søkelyset i denne artikkelen på samhandlingsorienterte undervisningsformer som kan være bedre egnet for å imøtekomme LK20s overordnede intensjoner og dens sterke vektlegging av danning. Artikkelen belyser hvordan samhandlingsorientert undervisning kan egne seg for å arbeide med idealer som likeverd og medmenneskelig orientering, og drøfter hvordan elevers erfaringer i kroppsøving kan bidra til en utvidet «vi-forståelse» som styrker menneskers kollektive evne til å håndtere utfordringer.

Last ned (PDF - 343.06 KB)