Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterRapporter og publikasjoner
Innledning: Fagdidaktiske innganger til forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering (Dembra publikasjon nr. 4)
Publikasjon

Innledning: Fagdidaktiske innganger til forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering (Dembra publikasjon nr. 4)

Denne utgaven av Dembra-publikasjonen retter søkelyset mot hvordan undervisning i ulike fag inngår i skolens og lærerutdanningens arbeid med forebygging av fordommer, utenforskap og diskriminering. Bidragene i publikasjonen viser hvordan undervisning i matematikk, kroppsøving og engelsk, og bruk av estetiske læringsprosesser i ulike fag, kan bidra til demokratisk danning, i tråd med både overordnet del og læreplanene i fagene i læreplanverket LK20. Tekstene eksemplifiserer hvordan arbeidet med de tverr faglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling kan organiseres i disse fagene.

Last ned (PDF - 262.43 KB)