Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterRapporter og publikasjoner
Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier
Publikasjon

Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier

I denne artikkelen presenterer vi et teoretisk grunnlag for å jobbe med aktuelle samfunnsutfordringer i norsk- og matematikktimene. Vi tar utgangspunkt i tanker og ideer om demokratisk deltakelse og medborgerskap fra flere teoretiske perspektiver: språk og retorikk, kritisk matematikkdidaktikk og pedagogikk. Med dette som grunnlag, tar vi for oss en video som har til hensikt å overbevise om at innvandring vil føre til at muslimene tar over Europa. Vi analyserer og diskuterer argumentasjonen i videoen og trekker også inn et tilsvar laget av BBC. Formålet er å gi faglig begrunnede ideer om hvordan man kan arbeide med temaer som flyktningsituasjonen, konspirasjonsteorier og fremmedhat i norsk og matematikk på ungdomstrinnet og i videregående skole. Artikkelen viser viktigheten av å samkjøre didaktiske perspektiver fra norsk og matematikk i undervisningen med mål om demokratiske ferdigheter

Last ned (PDF - 301.95 KB)