Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterRapporter og publikasjoner
«Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring
Publikasjon

«Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring

Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen? Artikkelen tar utgangspunkt i «nulltoleranse»-begrepet og viser hvordan strategier for atferdsregulering kan være begrensende i møte med situasjoner der fordommer kommer til uttrykk i skolen. Å ty til straff og sanksjoner for å «få bukt med uønsket atferd» kan fungere mot sin hensikt, fordi det ikke skaper gode forutsetninger for ettertanke og gjenopprettelse av gode relasjoner mellom den som ble krenket og den som krenket. I stedet tar vi til orde for at læreren må ivareta relasjonen til elever for å gi dem rom til refleksjon, innsikt og endring. En slik myndiggjørende tilnærming kan også støttes gjennom undervisningsmetoder som innøver perspektivtaking og empati. Artikkelen drøfter til slutt hvordan lærerkollegier gjennom perspektivtakingsmetodikk kan utvikle reflekterte praksiser som både ivaretar den enkelte eleven og bygger godt læringsmiljø

Last ned (PDF - 343.24 KB)