Hopp til hovedinnhold

For Foresatte

Skal ditt barns skole skole delta i Dembra? Under her finner du informasjon om hva Dembra er og hva en Dembra-skole innebærer.

"Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av postit-lapper på en tavle og bakgsiden av mennesker som peker på lappene."Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av postit-lapper på en tavle og bakgsiden av mennesker som peker på lappene.

Hva er Dembra?

Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet. En skole som satser på Dembra, satser på fellesskap og deltakelse i et inkluderende skolemiljø.

Opplegget bygger på opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket Kunnskapsløftet.

Hvem står bak Dembra?

Dembra er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og opplegget er i tråd med opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket Kunnskapsløftet. Dembra tilbys til skoler over hele landet, gjennom freds- og menneskerettighetssentrene.

Dette er sentrene som tilbyr Dembra:

Ønsker du å komme i kontakt med Dembra-veileder for ditt barns skole? Ta kontakt!

  • Dembra ved HL-senteret
  • Nansen Fredssenter
  • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
  • Narviksenteret
  • Raftostiftelsen
  • Dembra ved Falstadsenteret

Hva skjer på en Dembra skole?

Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av elev som får hjelp av lærer. Foto. Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av elev som får hjelp av lærer. Foto.

Når skolen har valgt å bli Dembra-skole, igangsettes en grundig kartleggingsprosess der både elever og ansatte får spille inn sine opplevelser av hva som er skolens styrker og behov. Med utgangspunkt i disse innspillene velger skolen ett eller flere satsningsområder.
Innenfor dette satsningsområdet vil personalet over en periode på halvannet år delta på kurs, prøve ut ulike tiltak og motta veiledning fra Dembra. Mot slutten av perioden vil skolen få støtte til å videreføre det gode arbeidet etter at satsningen er over.

Gjennom hele prosessen jobber både elever og ansatte aktivt med Dembras kjerneprinsipper: inkludering og deltakelse, kunnskap og kritisk tenkning og mangfoldskompetanse.

Ta kontakt med skolen dersom du vil vite mer om din skoles Dembra-arbeid.

Ønsker du å tipse skolen din om muligheten for et Dembra-samarbeid?
Send dem lenke til "Bli en dembra skole"!

Dembras spørreundersøkelse

Utgangspunktet for satsningen er en bred kartlegging av skolens styrker og utfordringer. Som en del av kartleggingen svarer skolens ansatte og elever på en anonym spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal danne utgangspunkt for skolens arbeid med inkluderende skolekultur. Svarene fra den enkelte elev er anonyme, og resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt.

Undersøkelsen er frivillig. Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal delta, melder du i fra til barnets kontaktlærer om dette. Du som foresatt kan også be om å få se spørreskjemaet.

Erfaringer

For oss så er ikke Dembra et prosjekt vi var med på et år, Dembra var bare starten på en måte vi vil jobbe på som vi trives med og som videreutvikles.

Sitat fra deltager på Dembra skole, hentet fra "En kvalitativ studie av læreres erfaringer med Dembra-samarbeid for å forebygge rasisme i skolen", Anna Kathleen Gooding

"Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering"

Fagfornyelsen, Opplæringens verdigrunnlag 1.6


Dembra støtter skolenes arbeid med å forebygge utenforskap og fordommer gjennom å styrke elevenes demokratiske kompetanse, i tråd med dette verdiprinsippet fra læreplanverket.

Utdanningsdirektoratet anbefaler Dembra