Hopp til hovedinnhold

Kurstilbud: Å navigere kontroversielle temaer med fokus på Israel-Palestina

Hvordan håndtere samtalen om kontroversielle temaer i klasserommet? Hvilke utfordringer står lærere overfor i møte med den pågående krigen i Gaza?

Vi tilbyr en gratis kurspakke for hele skolens personale, tilpasset gjennomføring i skolens utviklingstid eller andre formater. Kurspakken gir personalet kompetanse i undervisning om og håndtering av kontroversielle temaer generelt, og tilbyr spesifikk innsikt i Israel-Palestina-konflikten.

Kurset tilbys for skoler på Østlandsområdet.

Kurspakkens temaer

 • Kontroversielle temaer og demokratilæring.

  Strategier for undervisning om temaer det er stor uenighet om, samt fallgruver og muligheter, ved slik undervisning.

 • Israel – Palestina-konflikten: pedagogiske tilnærminger.

  Ulike perspektiver på konflikten (multiperspektivitet) med eksempler på undervisningsopplegg.

 • Antisemittisme og muslimfiendtlighet i lys av krigen.

  Om hvordan antisemittisme og muslimfiendtlighet kan aktualiseres i norske klasserom, og hva som kan gjøre at barn og unge i Norge opplever utenforskap.

 • Holocaust som referansepunkt i konflikten

  Om historiebruk rundt Holocaust i ulike fortellinger og tolkninger av konflikten.

 • Lærerens panikkøyeblikk.

  Verktøy for refleksjon og håndtering av utfordrende situasjoner i klasserommet.


Praktisk informasjon og bestilling

Kurspakken kan gjennomføres over to økter av skolens utviklingstid, eller som en heldags workshop i personalet.

Innholdet tilpasses etter skolens behov og nivå, enten det er barneskole, ungdomsskole eller videregående opplæring.

Vi kommer til skolen for å holde kurset.

Bestill kurset

Ønsker du å vite mer eller bestille kurs? Send en uforpliktende e-post til kurstilbud@hlsenteret.no for mer informasjon.