Hopp til hovedinnhold
Medie og ressursbankWebinar
Dembra konferanse: Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis
Webinar
290 min

Dembra konferanse: Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis

I konferansens hovedforedrag beskriver pedagogen Gert Biesta hvordan skolen kan være en arena for demokratilæring der elevene innøver hva det vil si å leve sammen i en felles verden, der vi må tåle motstand, være forskjellige og uenige og komme fram til rettferdige løsninger. Biesta beskriver noen prinsipper for hvordan skolen kan innta denne rollen i praksis. I panelsamtalen diskuterer Dembra-veiledere fra alle Freds- og menneskerettighetssentrene i landet betydningen av Biestas perspektiver for skolens arbeid med forebygging av fordommer og utenforskap. Hvordan kan vi jobbe med demokrati og medborgerskap i praksis? Hvilke dilemmaer og utfordringer møter vi?

Dembra konferanse; Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis