Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Drøfte tiltak i Dembra-satsningen på trinn/team/seksjon
Utviklingaktivitet

Drøfte tiltak i Dembra-satsningen på trinn/team/seksjon

Om utviklingsaktiviteten

Skolen har nå besluttet satsingsområder for arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet. Hva gjøres allerede på de aktuelle satsingsområdene? Hva kan gjøres annerledes? Hvilke nye tiltak ønsker skolen å prøve ut?

Disse spørsmålene må tas opp i ulike fora på skolen. Som et minimum anbefaler vi at enten trinngrupper/team eller fagseksjoner diskuterer hva de ønsker å gjøre innenfor satsingsområdene skolen har valgt.

Gjennomføring

Teamet eller seksjonen kan drøfte tiltak på en rekke nivåer. Et eksempel kan være å gjennomføre undervisningsopplegg fra dembra.no eller bruke andre ressurser som kan knyttes til satsingsområdet. Det kan være tiltak for lærernes egen kompetanseheving, gjennomgang av undervisningsmateriell/lærebøker eller arbeid med inkluderende praksis eller kritisk tenkning.

Teamet eller seksjonen bør også se på tiltak for skolen som helhet. Det kan dreie seg om tiltak skolen allerede gjennomfører eller forslag til nye tiltak. Tiltak kan være revidering av ordensreglementet eller handlingsplanen mot krenkende atferd/mobbing. Vennskapsuke, turer eller andre arrangementer, markering av spesielle dager, foreldremøter eller annet kan det også være aktuelt å revidere eller diskutere.

Dembra-gruppen har ansvar for å samle inn bidragene fra team/seksjoner og eventuelt andre instanser og jobbe videre med implementering. Foreslåtte tiltak som bare gjelder trinn/seksjon (for eksempel undervisningsopplegg) kan tas direkte inn i Dembra-planen (se neste punkt). Forslag som gjelder andre nivåer eller hele skolen, må Dembra-gruppen drøfte i nødvendige instanser (med ledelsen, elevråd og FAU).

FilDokument

Mal for diskusjon om tiltak