Hopp til hovedinnhold
Utviklingaktivitet

Evalueringsmøte

Om utviklingsaktiviteten

Møtet kan gjennomføres med hele skolens personale, i Dembra-gruppa eller i andre fora.

Gjennomføring

Bruk gjerne følgende spørsmål for samtalen om hvordan Dembra har fungert og hva dere ønsker å videreføre.

 • 1

  Foreta en evaulering av arbeidet hittil. Hva har fungert/ikke fungert?

  Se på konkrete tiltak skolen har arbeidet med (Dembra-planen): Hvordan har tiltakene fungert? Har vi nærmet oss målene knyttet til tiltakene, eller ikke?

  Har tiltakene bidratt til å styrke arbeidet med Dembras prinsipper?

 • 2

  Hvordan kan vi fortsette å styrke arbeidet med forebygging?

  Hva ønsker vi å videreføre, og hvordan? Er det noe vi kan forbedre?

  Hvordan er situasjonen på skolen i dag? Har vi noen nye behov, og ideer til forebyggende arbeid i lys av Dembras prinsipper?

 • 3

  Hvordan kan vi styrke profesjonsfellesskapet ved skolen?

  Hvordan fungerer samarbeidet mellom lærere og lærere/ledelse i arbeidet med å gjennomføre tiltak? Hva kan forbedres? Hvordan kan vi styrke skolens gjennomføringskraft?