Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Gjennomføre og få veiledning på tiltak
Utviklingaktivitet

Gjennomføre og få veiledning på tiltak

Om utviklingsaktiviteten

Når Dembra-planen er utarbeidet, skal de ulike tiltakene settes ut i livet. Her finner du beskrivelse på hvordan dette kan gjennomføres.

Gjennomføring

Når Dembra-planen er utarbeidet, skal de ulike tiltakene settes ut i livet. Prosessen rundt dette avhenger av type og størrelse på tiltaket.

Bruk av materiell fra dembra.no eller gjennomføring av andre opplegg/aktiviteter i klassene eller friminuttene er eksempler på tiltak som kan gjennomføres relativt enkelt. Andre tenkte tiltak, som det å revidere skolens handlingsplan mot krenkelser, utarbeide tverrfaglige opplegg, prosjektuker eller lignende, vil kreve en grundigere prosess. Mer omfattende tiltak krever egne prosjektgrupper, fremdriftsplaner og frister. Tidshorisonten på gjennomføring av tiltak må tilpasses dette, og kan gjerne strekke seg over ett eller flere skoleår.

Noen tiltak må likevel settes ut i livet i perioden skolen er tilknyttet Dembra. Det kan være to eller tre avgrensede tiltak fra Dembra-planen som skolen ønsker å iverksette for å starte en god prosess på skolen. Tiltakene som planlegges, drøftes med veilederen i et møte med Dembra-gruppa. Tiltaket eller tiltakene skolen velger, skal de så gjennomføre og evaluere, og skolen drøfter deretter gjennomføringen med sin Dembra-veileder.

Som utgangspunkt for veiledningen leverer Dembra-gruppen korte rapporter om hvert av tiltakene de ønsker veiledning på. Bruk gjerne malen for rapport her: Rapportene og veiledningssamtalen danner grunnlag for eventuell justering og videreføring av tiltakene.

FilDokument

Mal for rapport av tiltak i Dembra-skole