Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Valg av skolens satsingsområdet
Utviklingaktivitet

Valg av skolens satsingsområdet

Om utviklingsaktiviteten

Som en del av Dembra-skole velger skolen satsningsområdet. Dette baserer seg på det som kommer frem fra kartleggingen. Det er sentralt at lærere og skoledere selv er med på å defienre det som er skolens behov for å skape eierskap og forankring, som er i tråd med Dembras prinsipper.

I denne modulen av Dembra-skole skal Dembra-gruppen beslutte hvilke satsingsområder deres skole skal ha for å møte noen av utfordringene som kom frem i kartleggingen. Satingsområdet blir utgangspunktet for den videre samtale om aktuelle forebyggende tiltak.

Gjennomføring

  • 1

    Analysere resultatene fra kartleggingen

    Dembra-gruppen og veilederen gjennomgår resultatene etter kartleggingsfasen: spørreundersøkelsen, workshopen for lærere og samlingen med elevrepresentanter. Med utgangspunkt i disse resultatene har vi en første samtale om mulige satsingsområder for skolen.

  • 2

    Dembra-gruppen utarbeider satningsområdet

    Gruppen snakker videre om satsingsområder og utarbeider et forslag.