Hopp til hovedinnhold

Duekiebïevnesh

Aalkoeåålmege jïh nasjonaale unnebelåhkoe