Hopp til hovedinnhold
Arrangementer
Dembra 10 år! Jubileumsarrangementer over hele landet

Tidspunkt

Sted

Kristiansand, Bergen, Narvik, Lillehammer, Ekne, Oslo

Dembra 10 år! Jubileumsarrangementer over hele landet

Bilde med logo og tekst Dembra 10 år. Bilde med logo og tekst Dembra 10 år.

I 2023 er det 10 år siden de første fem skolene startet med Dembra. I dag tilbys Dembra over hele landet gjennom seks freds- og menneskerettighetssentre. Jubileumet markeres gjennom lokale arrangementer på hvert senter og en større jubileumskonferanse i Oslo. Nedenfor kan du lese mer om de ulike arrangementene.

Jubileumsturné

på landets Dembra-institusjoner

“... men jeg bare kødda” - Å møte hatprat i skolen

Kristiansand 15. mars, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Reflektert praksis i møte med gruppefiendtlighet. Elevmedvirkning - lærende profesjonsfellesskap – tverrfaglighet

Bergen 20. april, Raftostiftelsen

Skolens betydning og mulighet for å styrke samiske språk og kultur, samt å forebygge hets og rasisme mot samiske elever

Narvik 6. september, Narviksenteret

Se hele arrangementet og påmelding her!

Dilemmaer i krig og fred – hva er skolens respons?

Lillehammer 28. september, Nansen Fredssenter

Se hele arrangementet og påmelding her!

Håndteringskompetanse i en vanskelig hverdag: Hvordan vi kan skape en skole som tilrettelegger for alles behov?

Ekne 17.oktober, Falstadsenteret

Jubileumskonferanse 2.-3. november 2023

Hvordan møte utfordringer med rasisme, kjønn og ekstremisme i skole og samfunn?

Oslo/Quality Airport Hotel Gardermoen, HL-Senteret

Se mer info om konferansen her!

I samarbeid med:

  • Dembra ved HL-senteret

  • Nansen Fredssenter

  • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

  • Narviksenteret

  • Raftostiftelsen

  • Dembra ved Falstadsenteret