Hopp til hovedinnhold

Bli en Dembra-skole

Jobb systematisk og helhetlig med hele skolen for å forbedre skolemiljøet gjennon å forbedre den demokratiske kompetansen hos alle skoleansatte og elever.


Hva er en Dembra-skole?

Ved å delta på Dembra vil din skole gjennomgå et lengre prosjekt med kurs og skreddersydd veiledning for åskape varige positive endringer i skolemiljøet.

På slutten vil din skole bli en Dembra-skole: En skole som jobber aktivt for inkludering, mot fordommer og rasisme.

Det er to måter skolen kan delta på, enten samlingsbasert eller nettbasert, og skolen velger satsningsområde etter eget behov og kartlegger blant elever og ansatte.
Det er ingen deltakeravgift, og tilbudet finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet.

Skolene får støtte til implementering av fagfornyelsen og inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ekstremisme.


Hvorfor bli en Dembra-skole?

  • Få støtte i arbeidet med inkludering, demokrati og kamp mot fordommer, utenforskap og rasisme.

  • Kostnadsfrie kurs og veiledning i forebyggende arbeid for alle trinn fra barneskole til videregående opplæring.

  • Skreddersydd kompetanseheving og veiledning fra Dembra-veiledere fra nærmeste senter i samlings- eller nettbasert format.

  • Mulighet for skolen til å velge satsningsområde basert på egne behov og kartlegging blant elever og ansatte, og motta veiledning på dette.

  • Støtte til refleksjon, erfaringsdeling, implementering av fagfornyelsen, og utvikling av skolen som et profesjonelt og lærende fellesskap.

Erfaringer

For oss så er ikke Dembra et prosjekt vi var med på et år, Dembra var bare starten på en måte vi vil jobbe på som vi trives med og som videreutvikles.

Sitat fra deltager på Dembra skole, hentet fra "En kvalitativ studie av læreres erfaringer med Dembra-samarbeid for å forebygge rasisme i skolen", Anna Kathleen Gooding

Måter å gjennomføre på

Det er to måter skolen kan delta på, enten samlingsbasert eller nettbasert, og skolen velger satsningsområde etter eget behov og kartlegger blant elever og ansatte.

Det er ingen deltakeravgift, og tilbudet finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet. Skolene får støtte til implementering av fagfornyelsen og inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ekstremisme.

Ta kontakt for mer informasjon!

Send en e-post til dembra@hlsenteret.no for mer informasjon om hvordan bli en Dembra-skole.

Du kan også ta kontakt direkte med en Dembra-medarbeider i din region.