Hopp til hovedinnhold
Begrep

Myndiggjøring

Myndiggjøring er en oversettelse av det engelske begrepet “empowerment”. Ordet viser til prosessen der mennesker får makt og kontroll over eget liv. Myndiggjøring handler om det autonome, frigjorte mennesket, mennesket som kan ta egne valg og utøve sin frihet ved å velge å være solidarisk med andre.