Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Hvordan påvirke politikk og samfunn?
Undervisningsøkt

Hvordan påvirke politikk og samfunn?

Om økten

Mål

 • Å utforske hvilke muligheter vi har for å kunne påvirke politikk og samfunn gjennom demokratiske påvirkningsprosesser.

Terror skjer ofte etter en prosess der enkeltindivider eller grupper ikke opplever at de har fått gehør for sine synspunkter gjennom andre kanaler. For at unge mennesker ikke skal bli tiltrukket av voldelige ideologier, er det viktig at de har kjennskap til lovlige demokratiske kanaler for å skape endringer i samfunnet. I denne økten får elevene utforske hvordan de selv kan bidra til å skape endring i saker de brenner for.

Forberedelse

For elever på ungdomsskole og i videregående opplæring kan øvelsen gjerne gjøres i etterkant av å ha jobbet med årsaker til radikalisering, og dermed knyttes til spørsmålet «hva kan hindre at noen blir radikalisert?» (se relatert stoff for fagartikler om temaet.)

Gjennomføring

 • 1

  Gjennomgå følgende eksempel i plenum: Kampen for kvinners stemmerett.

  Presenter arbeidsark 1 som et eksempel på hvordan ikke-voldelig aktivisme kan nå frem.

  FilDokument

  Arbeidsark 1 - eksempel: Kvinners stemmerett i Norge

 • 2

  Elevene finner en sak de ikke er fornøyde med

  Nå skal elevene jobbe i selvstendig eller i par/grupper med følgende oppgave: Finn en sak dere ikke er fornøyd med. Det kan være alt fra miljøpolitikk til regler på skolen. Følg opplegget fra eksempelsaken og lag en plan for hvordan dere kan skape endring.

  FilDokument

  Arbeidsark for ungdomsskole og vgs - Hvordan påvirke politikk og samfunn?

 • 3

  Gruppene presenterer sin sak og gir hverandre tilbakemelding på arbeidet.

  • Hva kunne gruppene ha gjort annerledes? Hvilke andre kanaler og tiltak kunne de ha tatt i bruk?
  • Hvilke muligheter har de ulike gruppene til å sette sine tiltak ut i livet? Kan klassen lage en plan for å følge opp noen av tiltakene?