Hopp til hovedinnhold
Temaer
Demokrati, medborgerskap og myndiggjøring
Tema

Demokrati, medborgerskap og myndiggjøring

Demokratiske verdier kan være en motvekt mot fordommer og diskriminering. Hva vil de si? Hvilke konsekvenser får det for skolens undervisning?

Det finnes ulike forståelser av demokrati, men felles er tanken om at alle kan delta i beslutningsprosesser, med like rettigheter. Det forutsetter gjensidig respekt og dialog.

Fordommer og gruppefiendtlighet utfordrer dermed demokratiet. Samtidig kan et demokrati der innbyggerne opplever reell deltakelse, tilfredsstille behov som også er drivkrefter bak ekskluderende holdninger. Demokrati kan motvirke fordommer og utenforskap, slik også overordnet del peker på.

Myndiggjøring er nært knyttet til demokrati. Det handler om tilliten til at mennesker er selvstendige og kan ta egne valg, i gjensidig solidaritet. I skolen er både demokrati og myndiggjøring knyttet til tanken om at elevmedvirkning skal prege skolens praksis.

Elevene skal altså selv få oppleve demokrati og deltakelse. De skal lære demokrati gjennom erfaringer i skolen. Sammen med læring om demokrati gir dette eleven kompetanse for å handle og delta som demokratiske medborgere.

Under dette temaet finner du konkrete tips og bakgrunnsstoff om blant annet demokrati, myndiggjøring og medborgerskap. Dessuten finner du en rekke aktiviteter og undervisningsopplegg for undervisning både om, gjennom og for demokrati.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Publikasjon
Dembra-publikasjon

Rom for dialog - demokratisk danning gjennom filosofiske samtaler i klasserommet

Fagtekst
23min

Dialog

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
18min

Filosofiske samtaler

Ingun Steen Andersen

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Undervisningsøkt
45 - 120 min

Min stemme: Hvordan bruker jeg den?

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?

Undervisningsøkt
45 - 59 min

Hvordan påvirke politikk og samfunn?