Hopp til hovedinnhold
Læringssti

Infodemi?

Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronapandemien

Om læringsstien

Mål

  • Bevissthet og kunnskap om utfordringer koblet til informasjon i krisetider.
  • Kjennskap til forskjellige typer feilinformasjon og sammenhengene de inngår i.
  • Evne til å analysere kilder knyttet til koronapandemien og til å identifisere feilinformasjon.

Dette undervisningsopplegget gir elevene/studentene mulighet til å utforske forskjellige typer feilinformasjon knyttet til koronapandemien, og til å reflektere rundt årsaker og virkninger av feilinformasjon. De blir kjent med måter å avsløre og motarbeide spredning av feilinformasjon på.

Viruset COVID-19, den såkalte koronapandemien, har spredd seg verden over. Mange er opptatt av hvordan situasjonen vil utvikle seg. I Norge har sentrale og lokale myndigheter i flere omganger vedtatt drastiske tiltak for å minske smittefaren. Tiltakene har sosiale og økonomiske følger for store deler av befolkningen, og for mange er endringene dramatiske.

I krisesituasjoner oppstår det både et stort behov for informasjon og en jakt på årsaksforklaringer og prognoser. Internett og sosiale medier bidrar til at en enorm mengde informasjon sirkulerer. I den nødvendige debatten om hvilke tiltak som er hensiktsmessige, kan feilinformasjon bli en fare både for folkehelsen og demokratiet.

Tillit, åpenhet og fri tilgang til informasjon er avgjørende for demokratiet. Noen typer informasjon bidrar til mistillit, frykt og panikk. Det finnes et helt spekter av informasjon som kan utløse irrasjonelle og direkte skadelige handlinger, på individuelt eller kollektivt nivå. Siden utbruddet av pandemien tidlig i 2020 har Verdens helseorganisasjon (WHO) advart mot feilinformasjonen som sirkulerer. Ifølge WHO kan feilinformasjon som sprer seg raskt, utløse en «infodemi» som kan ha store ødeleggende konsekvenser.

Gjennomføring

Læringsstien består av tre deler, som kan gjennomføres samlet eller fordeles på flere økter.


Del 1, er en introduksjon til temaet (ca. 20 min).

Del 2 handler om fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser, og om årsaker til og dynamikker i spredningen av feilinformasjon (60 min).

Del 3 handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon på (2 x 45 min).