Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Infodemi? - Del 3: Kritisk analyse av artikkel fra HRS
Aktivitet

Infodemi? - Del 3: Kritisk analyse av artikkel fra HRS

Om aktiviteten

Mål

  • Evne til å analysere kilder knyttet til koronapandemien og til å identifisere feilinformasjon

Dette undervisningsopplegget gir elevene/studentene mulighet til å utforske forskjellige typer feilinformasjon knyttet til koronaepidemien, og til å reflektere rundt årsaker og virkninger av feilinformasjon. De blir kjent med måter å avsløre og motarbeide spredning av feilinformasjon på.

Forberedelse

Dette opplegget er del av læringsstien Infodemi og består av tre deler, som kan gjennomføres samlet eller fordeles på flere økter.

Del 1 er en introduksjon til temaet (ca. 20 min).

Del 2 handler om fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser, og om årsaker til og dynamikker i spredningen av feilinformasjon (ca. 60 min).

Denne delen, Del 3, handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon på (2 x 45 min).

Siste punkt i denne delen; 3. Tekstanalyse, kan eventuelt gis som egenaktivitet eller hjemmeoppgave.

Det anbefales å gjennomføre del 1 av opplegget  først, eller – som et minimum – å vise introduksjonsfilmen (ca. 5 min).

Gi elevene/studentene tilgang til denne artikkelen

Artikkelen «Strakstiltak for å sikre asylsøkere – mens vi skal la eldre dø?», fra organisasjonen Human Rights Service (HRS), kritiserer den norske regjeringen for å nedprioritere norske eldre til fordel for asylsøkere.

Ekstern ressurs

Artikkel fra HRS: Strakstiltak for å sikre asylsøkere – mens vi skal la eldre dø?

Gjennomføring

Arbeidsarket «Avdekke feilinformasjon med SIFT-metoden»

Gjør arbeidsarket Avdekke feilinformasjon med SIFT-metoden tilgjengelig for elevene/studentene.

Elevene/studentene går gjennom de enkelte skrittene i arbeidsarket.

Bruk gjerne denne videoen fra faktisk.no som eksempel for å beskrive fremgangsmåten: https://youtu.be/yqxw8IA7-Rg

FilDokument

Å avdekke feilinformasjon knyttet til korona-epidemien

SIFT-metoden

Gi elevene/studentene tilgang til skjermdump fra now8news .

I flere land har tiltakene i forbindelse med koronapandemien utløst hamstring av matvarer. I noen tilfeller har det oppstått slåsskamp om toalettpapir i butikkene. Så spredde en nyhet seg i sosiale medier om at det var blitt funnet koronavirus i toalettpapir.

Gjør en SIFT-analyse for å sjekke sannhetsgehalten i denne nyheten.

Spørsmål til refleksjon:

  • Hvor troverdig er now8news? Hvordan prøver den å fremstå som troverdig?
  • «Memen» med «breaking news» om korona i toalettpapir har også blitt brukt som satire. Hvorfor tror du at noen stoler på denne nyheten, mens andre umiddelbart synes den er latterlig?

Tekstanalyse

Analyser innlegget og argumentasjonen i artikkelen

  • Hvordan presenteres informasjonen i HRS’ innlegg? Hvordan vil du beskrive språket og tonen i artikkelen?
  • Hvilke påstander settes frem i artikkelen, og hvordan blir påstandene belagt?
  • Prøv å finne andre kilder som sier noe om det som omtales i artikkelen (prioritering av pasientgrupper i koronabehandlingen og boligsituasjonen for asylsøkere under koronakrisen).
  • Vurderer du artikkelen som troverdig, og bidrar den med relevant opplysning i koronakrisen?
  • Hva tror du forfatterne vil oppnå med artikkelen?
  • Tenk på de fenomenene som har blitt presentert i del 2 av dette opplegget (rykte, feilinformasjon, falske nyheter, konspirasjonsteorier etc.). Hvilken kategori ville du plassert dette innlegget i?

Avsluttende refleksjon

Be elevene/studentene om å besvare følgende spørsmål:

Hva er det viktigste jeg har lært om feilinformasjon under koronaepidemien?

Hva lurer jeg fortsatt på / hva har jeg lyst å finne ut?