Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Infodemi? - Del 1: Introduksjon
Aktivitet

Infodemi? - Del 1: Introduksjon

Del av læringsstien "Infodemi"

Om aktiviteten

Mål

 • Å gi kjennskap til begrepene feilinformasjon og infodemi.

Koronapandemien har endret verden dramatisk og avdekket et stort behov for pålitelig informasjon. Men parallelt med virusets spredning, har også en "infodemi" – en flom av feilinformasjon – spredt seg.

Dette aktiviteten introduserer elevene og studentene til temaet.

Forberedelse

Undervisningsopplegget består av tre deler, som kan gjennomføres samlet eller fordeles på flere økter.

Denne delen, Del 1, er en introduksjon til temaet (ca. 20 min).

Del 2 handler om fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser, og om årsaker til og dynamikker i spredningen av feilinformasjon (60 min).

Del 3 handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon på (2 x 45 min).

Gjennomføring

 • 1

  Elevene ser introduksjonsfilmen

  PPT-presentasjonen kan også brukes uten lyd

  FilPresentasjon

  Presentasjon om temaet "Infodemi"

  Video
  5 min

  Introduksjonsfilm om temaet Infodemi

 • 2

  Spørsmål for refleksjon/ samtale etter introduksjonen

  For noen tiår siden, da internett og sosiale medier ikke ble brukt av så mange, var det mye mindre informasjon tilgjengelig når noe dramatisk skjedde. Tror du at mindre informasjon ville gjort det lettere eller vanskeligere å overbevise folk om at skolene måtte stenges og folk måtte holde seg hjemme?

  Tror du feilinformasjon kan true tilliten i samfunnet og demokratiet? Hvorfor/hvorfor ikke?

  I februar 2020 kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med følgende uttalelse

  «Utbruddet og responsen på COVID-19 har vært ledsaget av en massiv ‘infodemic’ – en overdreven mengde informasjon – noe nøyaktig og noe ikke – som gjør det vanskelig for folk å finne pålitelige kilder og pålitelig veiledning når de trenger det.»

  Drøft begrepet «infodemi»: Hvilke assosiasjoner vekker det? Kan feilinformasjon være «smittsom», og skal den motarbeides på samme måte som et virus?

Videre arbeid

Undervisningsopplegget består av tre deler, som kan gjennomføres samlet eller fordeles på flere økter.

Denne delen, Del 1, er en introduksjon til temaet (ca. 20 min).

Del 2 handler om fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser, og om årsaker til og dynamikker i spredningen av feilinformasjon (60 min).

Del 3 handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon på (2 x 45 min).