Hopp til hovedinnhold
Temaer
Kunnskap og kritisk tenkning

Kunnskap kan bidra til å gjenkjenne fordommer og avkle generaliseringer. Det er likevel ikke slik at mer kunnskap automatisk gir mindre fordommer. Noen former for kunnskap kan tvert imot bidra til å opprettholde urettferdighet. Derfor er også kritisk tenkning vesentlig for forebygging av fordommer.

I skolens læreplaner knyttes kritisk tenkning blant annet til nysgjerrighet og vitenskapelig tenkemåte. Elevene skal kunne stille spørsmål ved det etablerte, og også se at deres egne erkjennelser kan være ufullstendige. Evnen til å tvile og stille spørsmål gir vern mot svart-hvitt-tenkning og fastlåste forestillinger om andre.

Gjennom å gi elevene kunnskap og styrke evnen til refleksjon kan alle skolens fag bidra i arbeidet med forebygging av fordommer.

Kunnskap og kritisk tenkning er blant annet viktig i møte med konspirasjonsteorier. Dette er forestillinger om at noen i hemmelighet har gått sammen for å gjennomføre noe som rammer andre.

Under dette temaet finner du mer informasjon om kunnskap og kritisk tenkning. Dessuten finner du en rekke aktiviteter og undervisningsopplegg som styrker elevenes refleksjon, slik som filosofiske samtaler og begrepsøvelse.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Fagtekst
8min

Kunnskap og vitensformer (epistemisk rettferdighet)

Claudia Lenz
Fagtekst
23min

Konspirasjonsteorier

Peder Nustad
Fagtekst
13min

Skolens møte med konspirasjonsteorier

Peder Nustad

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Kritisk bevissthet rundt kunnskap

Tips og veiledning

"Myteknuser-håndboka" - En metode for presentasjon av fordommer

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
15 - 20 min

Infodemi? - Del 1: Introduksjon

Undervisningsøkt
45 - 120 min

Min stemme: Hvordan bruker jeg den?

Undervisningsøkt
120 - 180 min

Nussir-saken