Hopp til hovedinnhold
Temaer
Kontroversielle temaer

I et demokrati er vi nødt til å kunne snakke om og håndtere ulike kontroversielle temaer. Det kan være temaer det er stor uenighet om, som vekker sterke følelser og ofte er knyttet til dypere verdispørsmål.

Her finner du ressurser for skolens arbeid med kontroversielle temaer. Ressursene er utviklet med tanke på at skolen har som mål å myndiggjøre elevene til demokratisk deltakelse og engasjement. Samtidig bør elevene kjenne til faktisk uenighet og hvilke følelser som settes i spill.

Du vil også finne ressurser om Israel-Palestina, som et eksempel på et svært aktuelt kontroversielt tema.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Fagtekst
20min

Arbeid med kritisk tenkning i klasserommet

Ingun Steen Andersen
Fagtekst
10min

Sikkerhetsdiskurs og skolens mål om danning

Sigrid Sævik

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Tips og veiledning

Syv tips til samtalen om Israel og Palestina

Tips og veiledning

Kritisk bevissthet rundt kunnskap

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
30 - 60 min

Caseoppgaver: Hva kan skje på en skole når man skal ha undervisning om Israel-Palestina?

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Innafor/Utafor - Israel og antisemittisme

Aktivitet
60 - 90 min

4 hjørner