Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

4 hjørner

Om aktiviteten

Mål

 • Å legge til rette for dialog, perspektivtaking og samhandling, for sammen å skape bedre forståelse av et tema eller spørsmål.

I dette undervisningsopplegget skal elevene/deltakerne ta stilling til ulike påstander. Påstandene er åpne/generelle og kan knyttes til ulike temaer, for eksempel Israel-Palestina konflikten.

Undervisningsopplegget innheholder tre komponenter:

 • Øvelse: TÆR (forberedelser til 4 hjørner)
 • Øvelse: 4 hjørner
 • Avsluttende refleksjon

Forberedelse

Gjennomføring

 • 1

  Øvelse: TÆR

  Denne øvelsen skal gjennomføres før 4 hjørner. Måler er å forberede deltakerne på å utveksle ulike tanker og meninger. I løpet av økta skal elevene/deltakerne bli enige om rammer og regler for rommet.

  FilDokument

  Arbeidsark - Øvelse TÆR

 • 2

  Øvelse: 4 hjørner

  • Deltakerne kan stå samlet i midten av rommet.
  • Les hver påstand opp for elevene/deltakerne.
  • Deltakerne kan deretter plassere seg i hvert sitt hjørne.
  • Deltakerne som ønsker å dele sine refleksjoner og tanker, kan begrunne hvorfor de har plassert seg i de ulike hjørnene.
  • For hver gang en ny påstand leses opp, kan elevene/deltakerne samles i midten.
  • Bruk gjerne egne erfaringer, tanker eller refleksjoner under øvelsen, der det kjennes naturlig å trekke dette inn.
  • NB: Det kan være utfordrende å håndtere både sterke synspunkter og ulike erfaringer hos deltakerne. Under øvelsen kan det derfor være hensiktsmessig å minne deltakerne på rammene og reglene (fra TÆR-øvelsen).
  FilDokument

  Påstander til 4 hjørner - for profesjonsfelleskapet

 • 3

  Avsluttende refleksjon

  • Etter 4 hjørner kan deltakerne samles i en ring.
  • Deltakerne kan få anledning til å utdype sine tanker og refleksjoner.
  • Minn deltakerne på rammene og reglene (fra TÆR)

Forslag til refleksjonsspørsmål

 • Jeg så mange skiftet mening, hva tenker dere om det?
 • Dere hadde ulike forståelser av enkelte begreper, hva tror dere er årsaken til dette?
 • Hvordan oppleves det å ta stilling til disse påstandene?
 • Hva tror dere bidrar til å forme våre meninger og holdninger?
 • Hva sitter dere igjen med etter øvelsene?
 • Hva vil dere ta med dere videre?