Hopp til hovedinnhold

Undervisningsopplegg

Aktivitet
15 - 20 min

Infodemi? - Del 1: Introduksjon

Undervisningsøkt
45 - 120 min

Min stemme: Hvordan bruker jeg den?

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?

Aktivitet
30 min

Identitetskart - gruppetilhørighet og fordommer

Undervisningsøkt
45 - 59 min

Hvordan påvirke politikk og samfunn?

Undervisningsøkt
120 - 180 min

Nussir-saken

Undervisningsøkt
60 - 90 min

Ytringsfrihet: Hva betyr det for deg?

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Bruk av eventyr i undervisning av elever med minoritets- og/eller flyktningebakgrunn

Undervisningsøkt
60 - 90 min

Hvem var «Kjerringa mot strømmen»?

Undervisningsøkt
30 - 60 min

Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatisér det!

Undervisningsøkt
30 - 60 min

Jeg kan påvirke!

Aktivitet
30 - 30 min

Det nye nabolaget

Aktivitet
45 - 60 min

Lurt å si? Språk som påvirker andre.

Undervisningsøkt
120 - 180 min

Kjønnsperspektiv og interseksjonalitet

Aktivitet
45 - 60 min

Tenk om alle kunne vært akkurat som meg…

Aktivitet
45 - 61 min

Infodemi? - Del 2: Fenomener som bidrar til feilinformasjon

Aktivitet
25 - 45 min

Fordomstreet

Aktivitet
30 - 45 min

Identitetsøvelse

Undervisningsøkt
60 - 120 min

Rollespill om demokrati i skolen

Undervisningsøkt
45 - 60 min

Skjellsord og negativ språkbruk

Aktivitet
90 - 90 min

Infodemi? - Del 3: Kritisk analyse av artikkel fra HRS

Undervisningsøkt
30 - 60 min

"Alt det vi deler"

Aktivitet
30 - 60 min

Et menneske – en stjerne

Undervisningsøkt
45 - 60 min

Rasisme i fotballen