Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Rasisme i fotballen

Om økten

Mål

 • Å styrke elevenes kunnskap og bevissthet om hva rasisme er, hvilke uttrykk det kan ha og hvordan det kan møtes.

Banankasting på svarte spillere i fotballverden har skjedd mange ganger, og har vanligvis en rasistisk motivert bakgrunn. Tidligere har liknende episoder utløst voldsomme reaksjoner fra andre spillere. Under fotballkampen mellom Barcelona og Villareal i 2014 reagerte den brasilianske fotballspilleren Dani Alves, som er svart, helt annerledes. Han plukket opp bananen og spiste den før han fortsatte kampen med et hjørnespark.

Dette opplegget tar utgangspunkt i videoklipp og debattinnlegg for å starte samtalen om hva rasisme er og hvordan vi håndterer det.

Oppgavens Del I og II er inspirert av et undervisningsopplegg hentet fra boka Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge og Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.

Del III tar utgangspunkt i debattinnlegget «Samehets i fotballen» av Sigbjørn Skåden, publisert i Oslo-avisa Dagsavisen i oktober 2020. Lenke til innlegget ligger nedenfor.

Forberedelse

Læreren bør sette seg inn i kildene brukt i dette opplegget.

Hvis det vil ta for lang tid for klassen å lese hele debattinnlegget, vurder å bruke ett eller flere av de vedlagte PPT-lysarkene. Klassen kan også få beskjed om å lese debattinnlegget på forhånd, som forberedelse til timen.

Gjennomføring

Del 1

 • 1

  Fortell elevene om konteksten for klippet

  Banankasting på svarte spillere i fotballverden har skjedd mange ganger, og har vanligvis en rasistisk motivert bakgrunn. Tidligere har liknende episoder utløst voldsomme reaksjoner fra andre spillere. Under fotballkampen mellom Barcelona og Villareal i 2014 reagerte den brasilianske fotballspilleren Dani Alves, som er svart, helt annerledes. Han plukket opp bananen og spiste den før han fortsatte kampen med et hjørnespark.

 • 2

  Vis klippet fra fotballkampen mellom Barcelona og Villareal som finnes på YouTube.

  Barcelona og Villareal "Dani Alves bites the racism" - YouTube

  Video
  1 min

  Barcelona og Villareal "Dani Alves bites the racism" - YouTube

 • 3

  Forklare rasisme.

  Vis deretter teksten som står i boksen nedenfor . Be elevene om å se på forklaringen av rasisme. La elevene diskutere i grupper hvorfor spillere som blir utsatt for banankasting oppfatter det som rasisme. Be elevene etter hvert dele sine svar med klassen.

  Hva er rasisme?

  Rasisme er forestillingen om at mennesker kan deles inn i forskjellige grupper ut fra deres biologiske kjennetegn, og at slik inndeling sier noe om menneskenes indre egenskaper. Rasister betrakter visse grupper av mennesker som mindre verdt enn andre grupper, og mener at forskjellene rettferdiggjør en undertrykkelse av «laverestående» raser.

  FN beskriver rasisme som «enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse».

Del 2

 • 1

  Vis klippet fra fotballkampen mellom AC Milan og Pro Patria med spiller Kevin-Prince Boateng

  Vis nå klippet fra fotballkampen mellom AC Milan og Pro Patria, hvor den svarte fotballspilleren Kevin-Prince Boateng nekter å fortsette kampen etter rasistiske ytringer fra tribunene. Kampen ble avbrutt.

  AC Milan og Pro Patria "Kevin-Prince Boateng in race row walk off" - Youtube

  Video
  2 min

  AC Milan og Pro Patria "Kevin-Prince Boateng in race row walk off" - Youtube

 • 2

  Diskutere reaksjonene

  Elvene kan nå diskutere måten Dani Alves og Kevin-Prince Boateng reagerer på. Hva er positivt, hva er negativt? Elevene må begrunne svarene sine.

 • 3

  Vis reaksjonene på nett: #Notoracism og #WeAreAllMonkeys

  Til slutt kan læreren vise noen bilder som illustrerer at Dani Alves startet en bananbølge på sosiale medier, hvor både idrettsutøvere, kjendiser, politikere og vanlig folk viste sin solidaritet under hashtagger som #NoToRacism og #WeAreAllMonkeys. Man kan velge fra tusenvis av bilder fra nettet.

 • 4

  Drøft: Bekjemper reaksjonene rasisme?

  La elevene drøfte hvorvidt Dani Alves reaksjon og bananbølgen på sosiale medier kan bidra til å bekjempe rasisme. Hva er mulighetene og begrensningene?

Del 3

I debattinnlegget «Samehets i fotballen» i Oslo-avisa Dagsavisen i oktober 2020 (først publisert i Nordnorsk debatt), adresserer forfatteren Sigbjørn Skåden rasisme mot samer i fotballen.

Hvis elevene har fått beskjed om å lese Sigbjørn Skådens debattinnlegg, start med å spørre om reaksjoner på innlegget. Hvis de ikke har sett det før, bruk de tre første PPT-lysarkene (nedenfor) til å gi en innføring i innholdet.

PP med debattinnlegg "Rasisme i Fotballen"

FilDokument

PP med debattinnlegg "Rasisme i Fotballen"

 • 1

  Diskusjon i mindre grupper.

  Del elevene i mindre grupper og la dem diskutere om de mener joik mot samer i fotball er rasisme eller ikke. Be dem om å begrunne sine svar.

 • 2

  La elevene diskutere hvordan de mener samiske fotballspillere kan eller bør reagere, når de blir utsatt for hets eller rasisme i idretten.

 • 3

  La elevene diskutere hva bruk av joik for å håne noen som tapere, gjør med oppfatningen av samisk kultur – hos samer og hos ikke-samer.

Avsluttende refleksjon

Som en avsluttende øvelse kan ulike oppfatninger om hva rasisme er, diskuteres i klassen. Læreren og elevene kan sammen vurdere innholdet i begrepet. Oppfatningen av hva som er rasisme har endret seg over tid. Elevenes oppfatninger av rasisme og den klassiske forståelsen er ofte veldig forskjellige, så det bør være duket for interessante diskusjoner.

Som avslutning til denne delen, vis gjerne det fjerde PPT-lysarket, for å la elevene se hvordan Skåden selv knytter hets mot samer til den «klassiske» oppfatningen av hva rasisme er.