Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Begrepsøvelse – Hva vil det si?
Aktivitet

Begrepsøvelse – Hva vil det si?

Om aktiviteten

Mål

 • Forståelse for at begreper ikke alltid betyr det samme for alle, at innholdet i begreper kan endre seg over tid og at det er bra å avklare hva en selv legger i et begrep.

Misforståelser kan oppstå når man bruker et begrep, men ikke har en felles forståelse av hva som ligger i det. Denne øvelsen er en måte å klargjøre hva som ligger i et gitt begrep på. Den er også en metode for å øve opp evnen til å tenke kritisk, og for å kunne justere sitt eget ståsted i samhandling med andre – eller i møte med ny informasjon. Øvelsen kan brukes fra barneskolens mellomtrinn. Under finner du også en variant tilpasset for ungdomsskole og videregående med utvidet forståelse for begrepet rasisme.

Øvelsen kan gjennomføres i de fleste fag, som forberedelse til et tema, for å skape refleksjon rundt et tema/et begrep, eller for å ta tak i uønsket ordbruk i klassen. For å illustrere gjennomføringen bruker vi begrepet rasisme i dette tilfellet.

Forberedelse

Del elevene i grupper på fire og gi dem post-it-lapper og et A3-ark. La elevene tegne opp en stor figur som fyller arket, slik bildet nedenfor illustrerer. (Alternativt kan læreren forberede dette på forhånd.)
Skriv begrepet i det midterste feltet, i vårt eksempel ordet «rasisme». De fire ytterste feltene fordeles mellom elevene.

FilDokument

Figur i A3 for begrepsøvelse

Gjennomføring

Begrepsøvelsen

 • 1

  Individuelt: forklare begrepet på egne lapper

  Elevene jobber først individuelt: De skal forklare begrepet rasisme ved å skrive ned tre ting de mener er viktige for å forklare begrepet (en ting på hver lapp). Dette kan være stikkord, eksempler eller forsøk på definisjoner.

  Så plasserer elevene sine post-it-lapper på “sitt” felt på arket.

 • 2

  Gruppe: snakke sammen og blir enige om tre lapper

  Be elevene lese sine lapper høyt for hverandre i gruppa. De andre skal lytte og kan komme med oppfølgingsspørsmål for å forstå.

  La dem sammenligne og se om de har kommet frem til lignende eller forskjellige ting.

  Gi dem i oppgave å bli enige om tre lapper som må med for å forklare begrepet rasisme, og plassere disse lappene i det midterste feltet.

 • 3

  Reflekter

  Drøft og del i gruppa:

  • Møtte du noen tolkninger av begrepet som du ikke hadde regnet med?
  • Var du uenig i noen av de andres tolkninger?
  • Hvordan var det å velge ut bare tre ting? Gikk noe viktig tapt?
  • Har din oppfatning av begrepet endret seg?

  Det kan også være nyttig å la elevene snakke om hvordan selve diskusjonene og utvelgelsene foregikk.

  • Hvordan kom de til enighet?
  • Klarte de å lytte til hverandre?
  • Var det noe som var utfordrende?
  • Kunne de løst samarbeidet på en annen måte?
 • 4

  Klassens felles definisjon (kan utelates)

  Gruppene forsøker sammen å komme fram til én felles definisjon av hva begrepet innebærer. Alle skriver ned sin definisjon. Deretter deler gruppene sine definisjoner i plenum, og de skrives på tavla.

  Drøft i plenum: Er definisjonene like eller ulike, eventuelt på hvilken måte? Var det lett å komme fram til én felles definisjon, eller var dere uenige? I så fall hvorfor?

  For elever på mellomtrinnet kan øvelsen avsluttes her.